Stichting film des forĂȘts foundation

Buitenruimten

Buiten ruimten zijn films die een sociale inhoud hebben. Opdrachtgevers zijn Gemeenten, woningbouw verenigingen of sociale stichtingen. Het gaat over de beleving van de wijk. Vaak gebruik ik de fiets als middel om de wijk te verkennen.

Ik verzin een vorm om bewoners zich bewust te laten worden van hun omgeving. Als hulpmiddel gebruik ik vaak de fiets. De fiets is een hulpmiddel om plekken te laten zien. Mensen vertellen over hun beleving.

3 termen voor de Veldenbuurt

Voor Stichting TOS (Thuis Op Straat) heb ik een korte productie gemaakt in september 2011.

Het gaat over de verandering die nu plaats vindt in de wijk "De Veldenbuurt" in Pendrecht te Rotterdam. Er vindt renovatieplaats, nieuwbouw komt er en er worden woningen gesloopt. Veel mensen wonen al lang in de wijk. Door de veranderingen krijgen mensen tijdelijk onderdak in andere wijken. Sommigen komen daardoor niet meer terug omdat ze hun leven ergens anders opbouwen. Door tijdelijk huur in woningen die later gesloopt gaan worden vindt er verloedering plaats. Mensen die in de tijdelijke woningen zitten hebben geen binding met de wijk, want ze moeten toch weer verhuizen.

Ik heb heb mensen drie termen (woorden) voorgelegd. Verlangen, Binding en Verwachting. Aan de hand van die termen vertellen ze over de Veldenbuurt.

de Leen fiets van Bergpolder

De rode draad is de "Bergpolder Leen Fiets"

Deze fiets is een simpele dames fiets. Zonder licht, geen bagagedrager, geen bel enz. Men kan deze fiets lenen. Maar daar zit wel iets aanvast. Bij het lenen van de fiets krijgt men een opdracht mee. Men kiest deze uit een aantal enveloppen. In de enveloppe zit een brief met een opdracht, een vraag. Men wordt gefilmd tijdens de opdracht. Maar er wordt ook gevraagd hoe men de fiets vond. Men mag iets aan de fiets toevoegen om deze beter te maken. 

 

Met De Filmfiets door Rozenburg

 In opdracht van Ressort Wonen, de enige woningstichting in Rozenburg heb ik een filmproject bedacht.

Bewoners zoeken elkaar op met de z.g.n. Rozenburger-Film-Fiets en laten de wijk zien.

Ze stellen, uit een lijst een vraag aan de ander. Hierbij moeten zij een opdracht uitvoeren. Men wordt gevolgd met de camera.

Zo ontstaat er een ketting van verhalen. De ketting komt tot stand door mensen die elkaar onderling kennen.

 

Bergpolder krachtwijk 2010.

In deze film over Bergpolder in Rotterdam komt iedereen aan het woord. Zo zijn daar bijvoorbeeld de Verfmengers, de bewoner die de geveltuintjes in gang gezet heeft, de kunstenaar, de jongen die voor een voetbalveld in de buurt gezorgd heeft, de toneelvereniging, de bewoner die initiatief nam voor een grasdak en de dame die zich hard maakt voor de ontwikkeling van de oude spoorlijn.

Vijfentwintig mensen in een frame, gefilmd door Jan Bekkering in 2010. De Film staat nu niet op de website.

Interviews met Wouter van Welzen, Chris Ripken, Harun Degmez, Wendelien Lans, Anita van Deijnen en Liesbeth van Wifferen, Nathasja van Rosse, Wil Roode, Vincent Dellebeke, Elbert Grosheide, Freek Homan, Paul Duyts, Fam. van der Burght, Richard Scalso, Satilmis Subase, Frieda Boudesteijn, Fred Roteb, Joke Verkerk en Jan Schreijer, Jacco Bakker, bewoners op straat, Jennifer Long, Jan Pot, Heleen Zwebe, Mick Otten en Revelino Heskes.

Contact: filmdesforets@gmail.com